Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers que emmagatzemen i recuperen informació quan navegues. Amb el seu permís, Vall Companys utilitzarà cookies amb finalitats analítiques i per mostrar-publicitat personalitzada amb base a un perfil elaborat a partir dels seus hàbits de navegació. Podeu fer clic al botó "Consentir cookies" per atorgar-nos el seu consentiment perquè portem a terme tot el processament prèviament descrit o pot rebutjar totes les galetes fent clic al botó "Navega sense cookies".
Pot consultar la nostra Política de Cookies i canviar les seves preferències abans d'atorgar o negar el seu consentiment.

Navega sense cookies

Política de Privacitat

TITULARITAT O RESPONSABILITAT DEL TRACTAMENT

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (Reglament general de protecció de dades, en endavant, «RGPD»), us informem que les dades personals que es comuniquin a PATEL, S.A.U. s’incorporaran a una base de dades comuna d’informació titularitat de les empreses del GRUP VALL COMPANYS que es detallen tot seguit:

 • PATEL, S.A.U.: Ctra. Vic-Olot, km 11 – 08511 L’Esquirol. Tel. +34 93 856 80 11 Fax +34 93 856 84 76. Correo electrónico patel@patel.es

 • La relació d’empreses amb les dades de contacte i identificació de cadascuna es poden trobar a l’enllaç següent: https://www.vallcompanys.es.

CONTACTE

Per a qualsevol assumpte relacionat amb el tractament de dades de persones físiques per part de les empreses del GRUP VALL COMPANYS, podeu enviar un missatge a l’adreça de correu electrònic protecciondedatos@vallcompanys.es, o al nostre delegat de protecció de dades, a l’adreça de correu dpd@vallcompanys.es.

DADES RECOLLIDES, FINALITAT, LEGITIMITAT I TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les empreses del GRUP VALL COMPANYS recolliran les dades següents aportades per l’interessat:

 • CONTACTE COMERCIAL: Atenció de consultes i sol·licituds de contacte rebudes per qualsevol mitjà, així com manteniment de relacions comercials relacionades amb els serveis de les empreses del GRUP VALL COMPANYS:
  • Dades recollides: nom, telèfon, adreça de correu electrònic i consulta.
  • Finalitat: respondre les sol·licituds d’informació que l’interessat hagi fet per qualsevol mitjà sobre els productes i els serveis de les empreses del GRUP VALL COMPANYS, i establir i mantenir relacions comercials.
  • Legitimació: sobre la base de la prestació del consentiment a les empreses del GRUP VALL COMPANYS, aquest està legitimat per tractar les dades de l’interessat facilitades per mitjà de la sol·licitud de contacte, d’acord amb l’interès legítim per al desenvolupament i el manteniment de relacions comercials.
  • Terminis de conservació: les dades es conservaran fins al moment en què l’interessat en sol·liciti la baixa o la supressió. Un cop s’hagin suprimit, es conservaran durant un període màxim de sis anys a disposició de l’Administració pública, els jutges i els tribunals, per a l’atenció i la defensa de les possibles responsabilitats nascudes del tractament de les dades esmentades.

 • PROMOCIONS O BUTLLETINS D’INFORMACIÓ: Tramesa d’informació, novetats, avisos, recordatoris i promocions que puguin ser del vostre interès, relacionades amb les activitats de les empreses del GRUP VALL COMPANYS.
  • Dades recollides: adreça de correu electrònic, nom i cognoms.
  • Finalitat: dur a terme el registre dels interessats per a la tramesa d’informació, novetats i promocions, i establir i mantenir relacions comercials.
  • Legitimació: prestació del consentiment de l’interessat a les empreses del GRUP VALL COMPANYS per a l’alta en serveis promocionals, i l’interès legítim per al desenvolupament de relacions comercials.
  • Terminis de conservació: les dades es conservaran fins al moment en què l’interessat en sol·liciti la baixa o la supressió. Un cop s’hagin suprimit, es conservaran durant un període màxim de sis anys a disposició de l’Administració pública, els jutges i els tribunals, per a l’atenció i la defensa de les possibles responsabilitats nascudes del tractament de les dades esmentades.

 • CURRÍCULUM O OCUPACIÓ: Enviament del currículum a través del web o per qualsevol mitjà al GRUP VALL COMPANYS.
  • Dades recollides: àrea professional, nom, cognoms, telèfon, adreça de correu electrònic, currículum, carta de presentació i qualsevol altra dada personal associada al currículum o al perfil professional.
  • Finalitat: dur a terme la gestió de la candidatura de l’interessat als processos de selecció publicats o a altres llocs vacants que s’ajustin al seu perfil professional que puguin sorgir en el futur dins de les activitats de les empreses del GRUP VALL COMPANYS.
  • Terminis de conservació: les dades es conservaran fins que s’adjudiqui un lloc de treball a l’interessat o fins que en demani la supressió a les empreses del GRUP VALL COMPANYS. Així, doncs, les dades es conservaran durant el temps necessari per a la finalitat del tractament. Un cop finalitzada, es podran conservar durant un període de sis anys a disposició de l’Administració pública, els jutges i els tribunals, per a l’atenció i la defensa de les possibles responsabilitats nascudes del tractament de les dades esmentades.
  • Legitimació: prestació del consentiment de l’interessat.
  • Destinataris: les dades facilitades i derivades del procés de selecció es podran cedir a:
   • - Terceres empreses identificades per l’interessat per a la sol·licitud de referències que puguin ser necessàries per a la selecció del candidat.

 • SERVEIS: Dades facilitades per a la prestació de serveis de qualsevol de les empreses del GRUP VALL COMPANYS. Els serveis s’identificaran en el moment de la recollida i el registre de les dades.
  • Dades recollides: nom, cognoms, NIF, adreça de contacte, domicili, adreça de correu electrònic, telèfon de contacte i altres dades necessàries segons el registre sol·licitat, que seran exclusivament necessàries per al registre als serveis de les empreses del GRUP VALL COMPANYS.
  • Finalitat: dur a terme el registre dels interessats per a la prestació de serveis del GRUP VALL COMPANYS, i establir i mantenir relacions comercials.
  • Legitimació: la relació jurídica o l’execució del servei per part de les empreses del GRUP VALL COMPANYS per als serveis indicats i l’interès legítim per al desenvolupament de relacions comercials.
  • Terminis de conservació: : les dades es conservaran durant el temps necessari per a la finalitat del tractament o fins al moment en què l’interessat en sol·liciti la baixa o la supressió. Un cop s’hagin suprimit, es podran conservar durant un període de sis anys a disposició de l’Administració pública, els jutges i els tribunals, per a l’atenció i la defensa de les possibles responsabilitats nascudes del tractament de les dades esmentades.

 • ALTA I SEGUIMENT DE COMPTES CORPORATIUS DE XARXES SOCIALS WEB: Les dades personals que l’interessat faciliti o habiliti a les xarxes socials en esdevenir-ne seguidor. Els comptes corporatius de les xarxes socials de les empreses del GRUP VALL COMPANYS són els següents:
  • - LINKEDIN: https://www.linkedin.com/company/9249853/
  • - TUITTER: https://twitter.com/VallCompany
  • - YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UC2D0nCmDa04GsrenHvmFo2Q
  • - FACEBOOK: https://www.facebook.com/pages/Vall-Companys/1110631872322602
  • Dades recollides: nom, cognoms, NIF, adreça de contacte, domicili, adreça de correu electrònic, telèfon de contacte i altres dades facilitades per la xarxa social corresponent.
  • Finalitat: dur a terme el seguiment de la xarxa social, i mantenir i desenvolupar relacions comercials.
  • Legitimació: prestació del consentiment de l’interessat a les empreses del GRUP VALL COMPANYS, d’acord amb l’interès legítim per al desenvolupament de relacions comercials.
  • Terminis de conservació: les dades es conservaran durant el temps necessari per a la finalitat del tractament. Un cop finalitzada, es podran conservar durant un període de sis anys a disposició de l’Administració pública, els jutges i els tribunals, per a l’atenció i la defensa de les possibles responsabilitats nascudes del tractament de les dades esmentades.

 • CLIENTS I PROVEÏDORS: Dades personals professionals facilitades per clients i proveïdors per a la prestació de serveis i la gestió de la relació jurídica o contractual per part de les empreses del GRUP VALL COMPANYS:
  • Dades recollides: nom, cognoms, DNI, adreça professional de contacte, adreça de correu electrònic i telèfon professional de contacte.
  • Finalitat: gestionar la relació contractual del servei.
  • Legitimació: la relació jurídica o contractual existent necessària per a la prestació del servei.
  • Terminis de conservació: les dades es conservaran durant el temps necessari per a la finalitat del tractament. Un cop finalitzada o suprimida, es podran conservar durant un període de sis anys a disposició de l’Administració pública, els jutges i els tribunals, per a l’atenció i la defensa de les possibles responsabilitats nascudes del tractament de les dades esmentades.

 • CONTROL D’ACCÉS I SEGURETAT: Dades recollides per càmeres de videovigilància o facilitades per al control d’accés als edificis en el cas de les empreses del GRUP VALL COMPANYS que disposen de càmeres de videovigilància:
  • Dades recollides: nom, cognoms, DNI i imatges.
  • Finalitat: gestionar la seguretat interna de les instal·lacions del GRUP VALL COMPANYS i de qualsevol de les empreses del GRUP VALL COMPANYS i controlar-ne l’accés.
  • Legitimació: interès legítim a garantir la seguretat en les instal·lacions per part del seu titular, la qual cosa justifica el registre de dades en el control d’accés a aquestes instal·lacions i que les imatges siguin captades necessàriament en el moment en què s’hi accedeix.
  • Terminis de conservación: les dades es conservaran durant un període màxim d’un mes, tret que sigui necessari conservar-les durant més temps per aclarir alguna infracció o fet il·lícit detectat.

L’interessat és coneixedor que l’acceptació d’alguna de les finalitats que s’indiquen més amunt implica la incorporació de les seves dades de caràcter personal a la base de dades comuna de les empreses del GRUP VALL COMPANYS, així com la cessió d’aquestes a les empreses que, en cada moment, s’indiquin al web www.vallcompanys.es, i que totes aquestes empreses les poden utilitzar amb les finalitats que s’esmenten més amunt, i ho accepta expressament. Aquesta cessió es produeix amb les mateixes finalitats de tractament, les mateixes categories de dades, el mateix termini de conservació i un exercici de drets similar al que es descriu en aquest document. En qualsevol moment us podeu oposar a la cessió de les vostres dades enviant una carta a l’adreça postal del GRUP VALL COMPANYS que s’indica més amunt o escrivint un correu electrònic a l’adreça electrònica protecciondedatos@vallcompanys.es.

Excepte les cessions que s’indiquen més amunt, no es preveu la cessió o la comunicació de dades a tercers, excepte en les prestacions de serveis de tercers com a encarregats del tractament amb què el GRUP VALL COMPANYS ha signat els contractes corresponents d’encarregat de tractament. En aquests casos, el GRUP VALL COMPANYS ha verificat que reuneixen les garanties suficients per aplicar les mesures tècniques i organitzatives adequades, de manera que les dades es tracten d’acord amb els requisits del RGPD i garanteix la protecció dels drets de l’interessat.

EXERCICI DE DRETS

L’interessat té reconeguts els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat de les dades que són responsabilitat de les empreses del GRUP VALL COMPANYS. Continuarem tractant les vostres dades mentre la finalitat del tractament estigui vigent, fins que les suprimiu expressament de la nostra base de dades comuna o mentre seguiu interessat a formar-ne part, ja que són necessàries per fer-ne el tractament. En qualsevol moment, l’interessat pot exercir els seus drets enviant una comunicació postal al GRUP VALL COMPANYS al domicili que s’indica més amunt o un missatge de correu electrònic a l’adreça protecciondedatos@vallcompanys.es. Aquesta comunicació ha de dur adjunt un document que acrediti la identitat de l’interessat i cal indicar-hi expressament el dret que es vol exercir.

L’interessat està emparat pel dret a retirar el seu consentiment al tractament de les seves dades per part de les empreses del GRUP VALL COMPANYS. Així mateix, té dret a adreçar reclamacions derivades del tractament de les seves dades de caràcter personal davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es)

MESURES DE SEGURETAT TÈCNIQUES I ORGANITZATIVES

El GRUP VALL COMPANYS ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat i la integritat de les dades, així com per evitar-ne l’alteració, la pèrdua i el tractament o l’accés no autoritzats.

DADES FACILITADES

Les dades que se sol·licitin als diferents formularis de la pàgina web o les que faciliti l’interessat per un altre mitjà són les estrictament necessàries per atendre la seva sol·licitud, i l’interessat les comunica voluntàriament. La negativa a proporcionar les dades qualificades d’obligatòries comporta la no prestació del servei per al qual s’hagin sol·licitat o la impossibilitat d’accedir a aquest servei. Per tal de mantenir les vostres dades personals actualitzades, ens heu d’informar de qualsevol canvi que s’hi produeixi. En cas contrari, no responem de la veracitat de les dades. Igualment, en aquells supòsits en què es facilitin dades de tercers, l’interessat es compromet a informar-los del contingut d’aquesta política de privacitat.

L’usuari es compromet a comunicar, al més aviat possible, a les empreses del GRUP VALL COMPANYS qualsevol modificació i rectificació de les seves dades de caràcter personal a l’efecte que la informació continguda en els registres d’activitat de les empreses esmentades estigui actualitzada en tot moment.

Sobre la base de l’interès legítim del GRUP VALL COMPANYS i les empreses del GRUP VALL COMPANYS, les dades personals de l’interessat es podran utilitzar per a l’establiment o el manteniment de relacions comercials per qualsevol via, inclosa l’electrònica, per informar sobre productes i serveis que ofereixen. L’interessat es pot oposar a aquest tractament amb finalitat comercial en qualsevol moment enviant una comunicació postal a l’adreça que s’indica més amunt o un correu electrònic a l’adreça protecciondedatos@vallcompanys.es.